Stowarzyszenie Świadczenia Pomocy Prawnej
Dla Najuboższych
zawiesiło działalność
w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016